Vil du bidra i Tindeklubbens nye hytteutvalg?

Finnes det medlemmer som har idéer, tanker og meninger om hvordan kluben kan realisere en ny Tindeklub-hytte? Som varslet i årsinnkalling og på genfors, settes det nå sammen et nytt hytteutvalg. Vi  søker etter deg som kan tenke deg å bidra inn i dette arbeidet. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er ønskelig at utvalget er bredt sammensatt av klubbens medlemmer. Vi ønsker derfor at du skriver noen bakgrunnsord om deg selv og motivasjon for å delta, og om du eventuelt kan overtales til å lede utvalget.

Hytteutvalget vil etter nærmere beskrevet og avtalt mandat, utforske og foreslå tilgangsmodeller som kan gi medlemmene tilgang på hytter i nye områder. Utvalget skal utforme konkrete alternativer som presenteres for styret, som dernest står for den videre behandlingen.

Klubbens hytttekomité og styret vil bidra med ressurser inn i utvalget.

Meld din interesse til sekretar@ntk.no, med epostemne: Hytteutvalg.

Bakgrunn: Styret gjennomførte i fjor en spørreundersøkelse blant klubbens medlemmer. Formålet var å se hva som fremover vil være behov, forventninger og ønsker knyttet til hyttebruken og hyttene. Det var også et formål å lufte om det var interesse for å se på andre områder for leie eller kjøp av hytte. Undersøkelsen konkluderte med at det var et stort engasjement blant medlemmene både for hyttene og for at klubben bør utvide hyttetilbudet.

Klubbens hytter er i dag Skagadalen, Giklingedalen og Vengedalen.

Styret fikk i 2019 støtte fra generalforsamlingen til å leie hytte i området rundt Tysfjorden. Dette var et ledd i “Hytte Nord”-prosjektet, med formål om å høste erfaringer dersom det skulle bli aktuelt å skaffe egen klubbhytte i nord på sikt. 31. oktober 2023 avsluttet vi vår leieavtale med hytta i Efjorden. NTK disponerte hytta i 2,5 år, og har i denne perioden fått gode erfaringer, og besøkende medlemmer melder om fantastisk beliggenhet i et klassisk klatreområde med potensiale for også nye bestigninger. Vinterbruken var imidlertid liten.

Efjorden: