Archive

Knutseggen – Classics revisited

Knutseggen/Knutseggi nås fra Gjendebu på to timers rask gange. «Nålene» på Knutseggen er ikke egentlige alpine nåler, men et klassisk mål for tidligere og nåværende turklatrere. Bare Søre nål, også kalt «Kjerringa med staven» krever klatring. Også søreggen av Knutsholstind Nordre/Nordligste/Burchardts tind nevnes her. Søreggen av Knutsholstind Midtre er også klatring grad 2 ved letteste valg, og gås ved travers til/fra Store Knutsholstind, men omtales ikke her. Illustrasjonene viser kartutsnitt med nålene og høydene på Knutseggen. Videre vises Søre nål fra vest med flere ruter. Normalruta fra vest regner vi som førstebestigeren Eilert Sundts rute fra 1901. Ritene på Søre nål er på under en halv taulengde og går i overveiende fast fjell. Søre nål fra sør vises med sin korte morsomme rute. Videre vises søreggen av Knutsholstind Nordre/Nordligste/Burchardts tind. Eggen nås oftest ved nedgang fra 2185m Knutsholstind Nordre/Nestnordligste. Eggen er pill råtten, noe som vil gjøre sikring mere aktuelt.

Kart Knutseggen/Knutseggi

Kart Knutseggen/Knutseggi

Søre nål fra vest

Søre nål fra vest

Søre nål fra sør

Søre nål fra sør

Nordre/Nordligste Knutsholstind fra sør

Nordre/Nordligste Knutsholstind fra sør