Archive

Melkeveien

Snørenne i østveggen på Store Smørstabbtind, opp fra Storbreen. Mens klatreruta til Ulvund/Hansen fra 1994 går ut til venstre (sydover) i veggen, går Melkeveien / Milky way skrått ut til høyre (nordover) til eggen cirka 75 meter under toppen, langs markert snørenne. Utsteg under og til høyre for skavel. 40-50 grader fin snøklatring. Ingen sikringer. Klatret (sannsynligvis første gang) 12. april 2011 av Derek Buckle og Knut I. Tønsberg.

Melkeveien

Melkeveien