Tidsskrift for Norsk Alpinklatring

NTKs eget tidskrift laget av medlemmene kommer ut årlig.

Alpinklatring 2018

Denne utgaven kan kjøpes hos vpg.no

Alpinklatring 2019

Denne utgaven kan kjøpes på vpg.no

Alpinklatring 2020

Denne utgaven kan kjøpes på vpg.no 

Alpinklatring 2015

Denne utgaven kan kjøpes hos vpg.no

Alpinklatring 2016

Denne utgaven kan kjøpes hos vpg.no

Alpinklatring 2017

Denne utgaven kan kjøpes hos vpg.no

Alpinklatring 2013

Denne utgaven kan kjøpes hos vpg.no

Alpinklatring 2012

Alpinklatring 2010

Alpinklatring 2009

Alpinklatring 2008

Årbøkene

Årbøkene utgis med ujevne mellomrom.

Norsk Fjellsport gjennom 200 år

Norsk Fjellsport 1998 – Tinder og tanker

Norsk Fjellsport 1983

Norsk Fjellsport 1968

Norsk Fjellsport 1933

Norsk Fjeldsport 1914

Norsk Fjellsport 1933

Norsk Fjeldsport 1914

Klatreførere

NTK utarbeider førere for den norske fjellheimen.

Klatrefører for Jotunheimen

5. utgave. For salg fra desember 2023. Forhandlere kan ta kontakt med post@varri.no for å kjøpe inn.

Klatrefører for Jotunheimen

Nytt opplag er trykket og ute for salg per 2020. Forhandlere kan ta kontakt med post@varri.no for å kjøpe inn.

Klatrefører for Innerdalen

Nytt opplag er trykket og ute for salg per 2020. Forhandlere kan ta kontakt med post@varri.no for å kjøpe inn.

Klatrefører for Jotunheimen

Klatrefører for Norge- Innerdalen

Utgitt 1970

Klatrefører for Norge – Hurrungane

Utgitt 1978

Førstehjelp på tur

Styret i Norsk Tindeklub i 2007 nedsatte en prosjektgruppe for å lage boken Førstehjelp På Tur. Den ble til i samarbeid med noen av klubbens medlemmer; Morten Rostrup, Bjørn Myrer Lund, Dan Halvorsen, Øyvind Bruland og daværende sekretær i NTK Lena Fauske. Boken er gitt ut av Fri Flyt Forlag, men er et arbeid av NTK-medlemmer.

Den nyeste og reviderte utgaven er fra 2019.

Førstehjelp på tur (2019)

Selges på friflytbestill.no.