← Tilbake til listen Registrer ny rute

Torfinnstindane – Classics revisited

Added by WebAdmin

 • Fylke

  Oppland

 • Område

  Jotunheimen

 • Fjell

  Torfinnstindane

 • Type

  Mountain/Alpine

 • Length (m)

  500m vertical ridge with 2 indents

 • Steepness degrees

  90 degrees

 • Anbefalt sesong

  Summer. Winter traverse possible.

 • Sikkerhetsutstyr

  Limited selection of gear needed. Rope length 60m for rappel when traversing from east to west.

 • Farer

  Stonefall in the gullies.

 • Utstyr

  Slings and vedges.

 • Norsk grad

  4

 • Høydeforskjell

  1000m easy ascent from Bygdin lake. Two notches 80m and 50m are climbed.

Gamle venner kan iblant trenge nye besøk.

Høyde på Midtre og Vestre Torfinnstind er revidert.

Rutebeskrivelse for travers av Torfinnstindane.

Av Tore Jyssum

 

Øystre Torfinnstinden 2120m

Torfinnstind er et markant fjell ved Bygdin som består av tre topper. Den østre av toppene, Øystre Torfinnstind, er høyest.

Traversen over de tre Torfinnstindane er en klassiker og er udelt enklest fra øst mot vest. Øystre Torfinnstind atskilles fra Midtre Torfinnstind av det østre V-gapet eller toppskaret. Midtre Torfinnstind atskilles fra Vestre Torfinnstind av det vestre V-gapet.

torfinnst-fra-sor-med-anmarsjer-03

Normalveien opp sørøstrenna

T-merket sti følges opp fra Torfinnsbu en knapp kilometer. Ta ikke av fra stien før det begynner å flate ut. En kan følge et tråkk av vekslende kvalitet og spredte varder oppover gressganger mot nordvest og opp innunder hamrene på Torfinnstind. Et triangulært felt med grov ur krysses i overkant. I grusen under hamrene fins et tråkk, på illustrasjonen kalt ”sti”. Ruta tar opp (Illustrasjonens punkt.1) der hamrene er mindre bratte, idet en ser inn i et bratt hjørne ofte med resterende snø under søraustrenna. Høyde 1600m. Kartref. 77400 03870.

torfinnstind-bilde-og-kart-med-ruter-03

En klyver opp hyller mot høyre og tar videre rett opp før en går mot venstre (vest) og inn i åpningen på sørøstrenna der den er på sitt smaleste. Den blokkeres av store steiner i to påfølgende opptak. (punkt 2, OBS!). En krysser over til venstre side av renna når den nå vider seg ut. Rennas venstre (vestre) kant følges opp et svaparti, og videre opp den trangere midtrenna. Denne følges eller krysses mot høyre. En stående hammer deler nå den vide sørøstrenna i to smalere renner (punkt 3). Begge sider av hammeren kan gås. Venstre (vestre) renne følges sentralt før en tar enkelt til høyre opp i et rustrødt skar mot austre renne. Høyre (østre) renne starter med et opptak under hammeren, før man kommer opp til et fuktig og derfor iblant glatt sva. Over her møtes rutene, som fortsetter i vestsiden av høyre renne til det flater ut. Rennesystemet vier seg ut ovenfor hammeren, og en fortsetter rett opp mot toppen av renna som igjen smalner og ofte er snødekt. Fra et framspring i rennas venstre kant går det et galleri ut mot venstre (vest). Punkt 4. Høyde 2000m. Kartref. 77530 04520. Se etter vardene ute på galleriet i vest. En skal her følge galleriet og gode varder videre opp over hyller. Det dreier nord, før det kommer to opptak over sva til ryggen i vest (Punkt 5, vanskelighetsgrad 2). Ryggen følges opp nord til den ofte snødekte austskulderen på Øystre Torfinnstind. Det er kort opp til varden som står på en morsom toppblokk.

Et alternativ som også er brukt er å følge den stadig smalere renna fra punkt 4, opp svakt mot høyre helt til østskulderen. Det er løst øverst.

Vestveggen mot Torfinnstindens østre V-gap

torfinnstind-oystre-fra-vest

Ute på kanten mot nordvest går det bratt ned noen meter til en rapellblokk med diverse slynger. På slyngene er det påtredd rapellring og etterlatte karabinere, slik det er på alle slyngefestene under traversen. Rappellen herfra er bare 20m ned til store hyller. Ikke fortsett direkte videre ned i V-gapet, men følg hyllene ned sør med nedklyving til en lavere avsats og rund inn i V-gapet.

Klatring opp:  Et kort stykke norsk grad 3 under rapellblokka.

 

Midtre Torfinnstinden 2112m

Høydeangivelse: Med referanse kartverkets høyde på Øystre Torfinnstind 2120m er basis av varden på Midre Torfinnstind 21.juli 2013 lasermålt til å ligge 7,5m lavere. Dette er bekreftet med repeterte målinger i begge retninger. Avstand 300m. Skardybde mot austre V-gap er 80m.

 

Østsiden fra Torfinnstindens østre V-gap

Opp vest møter en første sørgående rygg, og denne følges oppover to etasjer til det bratner (varde) og det går et tråkk ut vest til en smal hylle med 2m nedklyving til en stor grusrenne. Denne renna følges enkelt opp til Midtre Torfinnstind.

Vestsiden mot Torfinnstindens vestre V-gap

torfinnstind-midtre-fra-vest-hele-m-ruter-04

Rapell x3.  Slynger for første rappell ned øverste hammer finnes over et sva like sør av toppvarden. Under svaet fortsetter hammeren bratt ned til et lite skar, ”vesleskaret”. Rappellen ned hit er 25m, men man ankommer ikke direkte ned i vesleskaret, men sør av dette, og må manøvrere seg på gode hyller inn i skaret.

torfinnstind-midtre-fra-vest-overst-7cm-06

Det er 3m opp til hylla vest av vesleskaret, lettest i nord. Her det store steiner og diverse rappellslynger. Andre rappell ned midtre hammer er 20m. En går ut påfølgende rygg til en blokk med rappellslynger. Tredje rappell bringer en ned i V-gapet, de siste metrene som frirappell. Rappellen er 27m.

Klatring opp: Se illustrasjonene.

torfinnstind-midtre-opptak-fra-vestre-vgap-15cm400-03

Beskrivelse se Klatrefører for Jotunheimen.

 

Vestre Torfinnstinden 2090m

Høydeangivelse: Peiling direkte mot Øystre Torfinnstind obstrueres av Midtre. Peiling er utført begge retninger med referanse basis av varden på Midtre Torfinnstind. Høydeforskjell -22m. Avstand 145m. Skardybde mot vestre V-gap er 51m.

 

Østsiden fra Torfinnstindens vestre V-gap

Fra V-gapet tar en opp sørvest til første rygg, opp denne og vest bort til en renne som igjen følges opp mot Vestre Torfinnstinds østrygg. Fra ryggen må en gå opp mot venstre (sørvest) under topphammeren til en hylle. Fra hylla er det et kort opptak av vanskelighetsgrad 2 mot nord og en passasje over et skråsva (OBS!) til østryggen igjen. En stein med eventuelle rappellslynger er rigget for travers motsatt vei. Videre er det å spasere bort til toppkonus og klyve til varden.

Vesteggen (siste del av normalveien fra vest)

40m vest av toppen smalner toppryggen til en egg. Det er trivelig klatring grad.2 over blokker langs eggen. Oppgang/nedgang til eggen gjøres på den minst bratte 5m høye nordsiden, hvor det er noe løst.

69m vest av Vestre Torfinnstind ligger den vestre fortoppen med høyde 2070m og primærfaktor 5m.

 

Normalveien fra Torfinnsbu til Vestre Torfinnstind

Ta strandstien til Nybue. Følg T-merket sti opp fra stranden retning Langedalen til den store T-merkete varden 300m vestenfor. Kartref.76860 02680. Følg den skarpe moreneryggen rett oppover og den følgende nosi, og fortsett opp grønne felt og ur til høyde 1700m.  Kartref. 76720 04210.

Gå opp i botn ovenfor. Her ligger det uti sesongen ofte hard snø i den vide renna. Ta til venstre/vest fra renna opp på den runde ryggen. Ovenfor ryggen fortsetter ur opp til den smalere renna i toppen av botn. Det er lettest å gå opp i høyre kant av renna og krysse over til venstre/vest og gå opp på den smale skulderen vestafor. Herfra er det grei ur opp vest og nord like til det smalner vest av Vestre Torfinnstind.

 

Ruter til Vestre Torfinnstind fra Vest og Nord

Fra oppe i Langedalen, eksempelvis via botn 1766 kan man enkelt ta seg opp til Vestre Torfinnstind. Fra Torfinnseggi er det også grei tilgang.

Torfinnseggi er morsom å gå og forbinder Torfinnstind med Kvitskardstind. Fremdeles kan man finne patronhylsene etter et tysk maskingeværrede på kanten.