← Tilbake til listen Registrer ny rute

Saksa / Sokse 2189m Classics revisited

Added by WebAdmin

 • Fylke

  Oppland

 • Område

  Jotunheimen

 • Fjell

  Smørstabbtindan

 • Vegg/rygg

  Nordryggen, vestrenna, sørryggen og austeggen

 • Type

  Mountain/Alpine

 • Length (m)

  maximum 70m (Sørryggen)

 • Steepness degrees

  60

Denne karakteristiske tinden ligger sentralt i Smørstabbmassivet nord av Bjørneskaret, på toppen av både Leirbreen og Bjørnebreen.
Toppen er todelt: Søre og nordre sakseklo.
Førstebestigere var Carl Hall og Matias Soggemoen 10.august 1886.

Normalveien opp nordvesteggen:

Dette er under tørre sommerforhold en enkel rute. Noe utsatt blir det midtveis, og en runder på pene lister opp på den laveste saksekloa Saksa /Sokse Nordre 2182m.
Overgangen til hovedtoppen er litt bratt opp fra sakseskaret, men morsom.

Snørenna fra vest:

Under gode snøforhold om ettervinteren er dette en vanlig oppgang. Øverste del av renna er skillet mellom de to sakseklørne. Renna er bratt og faren for utglidning må vurderes. Om sommeren blir renna kjedelig løsgods.

Klatring opp søreggen fra Bjørneskaret:

Fra skaret følges ura oppover til det fremstående klippehjørnet. Flere ruter kan gås i vestsiden av eggen.

En enkel variant starter 3m til venstre for hjørnet og skrår oppover mot venstre over smale hyller. Se ill. En tar sikte på en frasprengt blokk 15m oppe i veggen og tar et opptak i venstre kant av denne. Vanskelighetsgrad er knapt nok 3. Videre traverserer en mot venstre og opp til slakere terreng. Så tar en skarpt til høyre og går enkelt opp til flaten på toppen av klippehjørnet, totalt 45m. Herfra skrår en tilbake opp mot venstre 15m til bunnen av en renne. Det er under tørre forhold greit opp renna 10m, og her er klatringen over. Det åpner seg en stor ur ovenfor. Denne følges 50m oppover, og det blir enkel fast klippe det siste stykket til topps på søre sakseklo 2189m.

Klatring opp austeggen:

Med anmarsj over Geita 2002m og toppene Aust for Saksa 2 og 1, følges den gangbare ryggen til den smalner til en gangbru som ender med en 4m lang knivsegg som man rir over. Her hever ryggen seg mot Saksa og den følges enkelt opp til eggen reiser seg i form av en skive med sva på sørsida der en skal opp. Enkleste rute opp denne svaeggen starter opp over blokkene i austenden.  Herfra går det et fotriss 5m horisontalt mot venstre utover svaet mot en utstående stein. Vider går et vertikalt riss med gode fottak rett oppover mot svatoppen. Før svatoppen traverserer en til venstre noe nedover  på en gangbar hylle som følges bort i skaret mot Saksa/Sokse.
Fra øverst på svaet kan også skarpeggen for moro skyld ris over toppen og inn i skaret.
Klatringen er av vanskelighetsgrad 2, men tausikring kan være aktuelt.

I skaret finnes feste for rapell ned svaet motsatt veg.

Fra dette skaret tar en seg enkelt opp en 10m lang renne mot høyre, runder et klippehjørne, og tar et opptak  2m i venstre kant av en blokk, vanskelighetsgrad 3. Videre er det greit 8m opp et skråplan til skaret mellom Saksas to topper.

Saksa - oppgangen fra aust

Sakse /Sokse fra aust

Saksa fra SV comp

Saksa /Sokse fra Sørvest