Tidsskrift for Norsk Alpinklatring søker nye medlemmer til redaksjonen, og fremtidig ny redaktør

Vil du være med å lage klubens magasin? Kan du bidra til utgivelsen av landets desidert beste tidsskrift dedikert til klatring og tindesport? Da vil vi høre fra deg.

Tidsskrift for Norsk Alpinklatring (TFNAK) søker flere medlemmer som kan bistå i det redaksjonelle arbeidet med magasinet. Redaksjonen søker også ny redaktør innen utgangen av 2024, med mulighet for helt eller delvis tidligere tiltredelse. I dag består tidsskriftets redaksjon av totalt 7 personer. Redaksjonens arbeid er ideelt, frivillig og ulønnet. Møter holdes primært digitalt, månedlig men også oftere i perioder. Mellom møtene arbeider redaksjonens medlemmer med ulike oppgaver, blant annet innhenting av materiale, gjennomlesing av tekster, dialog med bidragsytere m.m. For å være med i redaksjonen bør du være kjent med tekstlig arbeid, og kunne bidra med egen skriving. 

Vi søker spesielt et redaksjonsmedlem som kunne tenke seg den fremtidige rollen som redaktør. Å være redaktør innebærer primært ansvaret for organisering og koordinering av redaksjonen, med delegering av ulike redaksjonelle oppgaver og oppfølging av tidsfrister. Du blir omverdenens primære kontaktperson for magasinet og må håndtere henvendelser til tidsskriftet, med støtte fra de andre medlemmene i redaksjonen og Tindeklubens styre. Du må ha gode organisatoriske evner, og kunne arbeide framsynt for å opprettholde egne og andres tidsfrister. Du må være engasjert, åpen og nysgjerrig, med stor interesse for klatring og tindesport i det vide land og utenfor. Du bør ha en forståelse for hva som kan fenge klubens medlemmer av tekst og foto. Til posisjonens redaktør er det ikke primært høye klatretekniske ferdigheter eller imponerende meritter som kreves, men heller evnen til å strukturert lede redaksjonen frem mot den årlige utgivelsen av tidsskriftet.

Hvis dette er noe du kan bidra med, enten som redaksjonelt medlem og/eller fremtidig redaktør, send oss gjerne en epost med litt informasjon om deg selv og hvordan du kan bidra.

Eposten sendes til eirin.breie@ntk.no.