Tidsskrift for norsk alpinklatring 2016

Vi samler nå inn stoff til Tidsskriftet som utgis neste år. Dersom du har tips til relevant stoff eller ønsker å bidra, så ta kontakt med Kjetil Grimsæth på kjetil.grimsath@ntk.no.

Frist for levert materiale er 18.desember 2015. Vi ønsker derfor å komme i dialog med bidragsytere så raskt som mulig. Bladet baseres på idealistiske bidrag.

Leave a reply