Tagged klatrefører

Ny utgave av Klatrefører for Jotunheimen

Klatrefører for Jotunheimen er en komplett fører over klatrerutene i Norges mest alpine fjellområde. Boken utgis av Norsk Tindeklub. Den inneholder i alt beskrivelser av 305 ruter, hvorav 13 er nye siden forrige utgave. I tillegg er det beskrivelse av 15 ryggtraverser. Rundt en fjerdedel av rutebeskrivelsene er supplert med detaljerte skisser. Tidsspennet i Jotunheimens klatrehistorie strekker seg fra 1820 til 2023. Klatreførerens utfyllende tekster inneholder mye nytt stoff. Dette er fordelt på innledningen, beskrivelsen av Jotunheimen og 26 frittstående tekster om ulike emner. Det er også lagt inn kartskisser over de ulike klatreområdene, og det er utarbeidet et nytt alfabetisk register over fjelltoppene i føreren. Derved vil den bli enklere å finne fram i. Det er over 100 år siden Norsk Tindeklub publiserte den første klatreføreren for Hurrungane, i form av en artikkel i Turistforeningens årbok for 1915. Klubbens første klatrefører over hele Jotunheimen ble utgitt i 1996. Den nye utgaven av Klatrefører for Jotunheimen er nummer 5 i rekken.

Føreren kan kjøpes i butikker og nettsteder som selger klatre- og turutstyr. Veil. pris kr. 400,-

Klatrefører for Jotunheimen. 5. utgave.

Redaksjonskomité: Fridtjof Thokle Madssen (leder), Lars Roar Frøyland, Arne Larsen og Anders K. Wollan

Illustrasjoner ved: Jon Bruskeland, Annegi Eide, Lauritz Ekrem, Leif Henning Broch Johnsen, Tom Stensaker og Anders K. Wollan

Layout: Hanne Brochmann og Leif Henning Broch Johnsen (ny utgave)

Omslag: Utsnitt av akvarell utført av Wilhelm Maximilian Carpelan (1787–1830) etter Keilhaus akvarell. Påskrift (under motivet): «aftegnet 12 Julii 1820 af Keilhau. Udsigt ifra den bestandig Snee bedækkede Kam af Mugnafjeld, 6800 Par.fod høj, af en Deel af Hurrungtindernes Spidser, beliggende mellem Waldres og Lom». Eies av Nasjonalbiblioteket: Del av Ms.plv. 1247.

Innhold:

305 rutebeskrivelser med 32 oversiktsskisser og 83 detaljskisser

15 beskrivelser av ryggtraverser

26 frittstående tematekster

Antall sider: 454 + 10

Format: 12 x 18,5 cm

Utgitt av Norsk Tindeklub © Oslo 2023

Grafisk produksjon: Bokstav og Bilde AS, Drammen

Boken er trykket i Litauen

Opplag: 3 000

ISBN 978-82-991002-7-4

Forhandlere kan ta kontakt med post@varri.no for å kjøpe inn.