Søk støtte til din neste klatretur gjennom NTKs alpinklatrefond!

I en tid hvor rekkevidde på sosiale medier er viktigere for mange sponsorer enn ferdigheter, eventyrlyst og klatreglede, kan cruxet på mang en klatretur komme allerede på planleggingsstadiet. Men det finnes fremdeles håp selv for introverte sjeler: Tindekluben tar nå i mot søknader for årets tildeling fra alpinklatrefondet!

Fondet er opprettet for å fremme alle former for alpinklatring i god stil etter norske tradisjoner. I 2022 ble midlene fordelt til turer med stor bredde i varighet, budsjett og omfang, inkludert førstebestigning i Skjomen, en lenger klatretur i Nord-Amerika og seriøs støting i Patagonia.

I år er det satt av 20 000 kr som kan fordeles til en eller flere kvalifiserte søkere. Normalt vil førstebestigninger og turer utenfor allfarvei prioriteres og som i fjor oppfordres det til å søke om støtte også til kortreiste prosjekter. 

Send en kort beskrivelse av hvem dere er, hvor turen går, klatremål og budsjett. Søknadsfrist er 15. juni.

Søknader sendes til leder i Alpinklatrefondet Lars Flatø Nessa på larsnessa@gmail.com. Søknader behandles fortløpende.

Søknader som mottas senere vil vurderes fortløpende dersom det er midler igjen. Vi vektlegger ikke antall følgere på instagram, men mottar du støtte vil vi be om noen bilder, turrapport og helst en historie til neste års tidsskrift slik at turen kan komme alle klubens medlemmer til gode.