Priser og betaling for NTK-hyttene

Som medlem finner du informasjon om koder til hyttene, praktisk informasjon og hytteregler på medlemssidene. Brukernavn og passord er tilsendt alle medlemmer på epost. Alle som skal bruke hyttene må gjøre seg kjent med hytteregler og annen relevant informasjon.

Hyttene eies og driftes av klubben i felleskap, som medlem må du ta ansvar og bidra til at dette fungerer best mulig for oss alle.

Priser

Medlemmer: 200,-. Ikke-medlemmer: 375,- ( kun i følge med medlem)

Betaling Giklingdalen
Vipps: #86082
Kontonr: 1503.85.58754

Betaling Vengedalen
Vipps: #86080
Kontonr: 1503.85.58746

Betaling Skagadalen
Vipps: #12573
Kontonr: 1503.85.58738