Etikk

Norsk Tindeklub har nedfelt en etikkomité som består av medlemmer fra Norsk Tindeklub. Denne komiteen skal fungere som et rådgivende organ for styret. Etikkomiteen nedfelte også et verdinotat som reflekterer NTKs verdisett, som ble vedtatt av styret i september 2018. Hensikten med denne komiteen er å komme med eventuelle uttalelser om saker som berører NTK, og disse uttalelsene skal eventuelt da forankres i NTKs verdinotat.

Kontaktinfo: etikk@ntk.no

Nylige arbeid i etikkomiteen: 

Høringssvar vedr. nasjonal ramme for vindkraft.

Tidligere uttalelser fra styret i NTK ifbm. etiske spørsmål: 

Pressemelding om Via Ferrata 

Innsigelser om arealplanen til Vågan kommune

Borebolter, Via Ferrata og annen tilrettelegging i norske fjell

Hvorfor er sporløs ferdsel viktig? 

 

Verdinotatet

Verdinotat-Norsk-Tindeklub