NTKs alpinklatrefond

Norsk Tindeklubs Alpinklatrefond ble etablert med virkning fra 01.01.2018 i forbindelse med sammenslåing av det tidligere Ekspedisjonsfondet og Hans Christian og Finns Minnefond. Fondet har som formål å støtte aktiviteter og/eller spesielle ekspedisjoner som understøtter og bidrar til en god og bærekraftig utvikling av Alpinklatring i Norge og utlandet. Søknader vil vurderes forløpende gjennom året. Ekspedisjoner og aktiviteter med preg av pionerarbeid, herunder nye områder og ruter vil bli prioritert.

 

Søknaden sendes til sendes til NTKs Alpinklatrefond på epost: sekretar@ntk.no