Er dette deg?

Bildet heter «Fattig klatrer som drømmer om tur han ikke har råd til å dra på». Føler du deg truffet? Søk i så fall om midler fra Norsk Tindeklubs alpinklatrefond! Bildet er generert av ChatGPT-4.

Fondet er opprettet for å fremme alle former for alpinklatring i god stil etter norske tradisjoner. Årets midler kan fordeles til en eller flere kvalifiserte søkere. Normalt vil førstebestigninger og turer utenfor allfarvei prioriteres og som i fjor oppfordres det til å søke om støtte også til kortreiste prosjekter.

Send en kort beskrivelse av hvem dere er, hvor turen går, klatremål og budsjett. Søknadsfrist er 1. mai. Søknader som mottas senere vil vurderes fortløpende dersom det er midler igjen. Mottar du støtte vil vi be om noen bilder, turrapport og helst en historie til neste års tidsskrift slik at turen kan komme alle klubens medlemmer til gode.

Søknad sendes til sekretar@ntk.no

ChatGPT-4, «Fattig klatrer som drømmer om tur han ikke har råd til å dra på«, 2024.

Vil du bidra i Tindeklubbens nye hytteutvalg?

Finnes det medlemmer som har idéer, tanker og meninger om hvordan kluben kan realisere en ny Tindeklub-hytte? Som varslet i årsinnkalling og på genfors, settes det nå sammen et nytt hytteutvalg. Vi  søker etter deg som kan tenke deg å bidra inn i dette arbeidet. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er ønskelig at utvalget er bredt sammensatt av klubbens medlemmer. Vi ønsker derfor at du skriver noen bakgrunnsord om deg selv og motivasjon for å delta, og om du eventuelt kan overtales til å lede utvalget.

Read more

Is- og alpinklatresamling for damer på Fagernes

Velkommen til en uformell is- og alpinklatresamling for damer i Fagernes helgen 16.-18. februar 2024. Samlingen er for deg som allerede er kjent med bratt ferdsel vinterstid, har eget utstyr og er gira!

Fagernes har kort vei til mange fine turer i Valdres, Jotunheimen og Hallingdal. Området er spesielt godt egnet for isklatring, og har gode muligheter for miks, ski og ulike komboer. Alle er ansvarlig for egen tur. Vi samles fredag kveld til sosialt samvær, og lørdag kveld til felles middag. Er du usikker på hvor du vil på tur, eller hvem du skal på tur med? Kom likevel, så finner vi ut av det! Alt ordner seg, det er bare å bli med! (Det eneste vi ikke kan kontrollere er vær, forhold og føre, så noe hensyn må tas til det.)

Program:
Fredag kveld: Sosialt samvær i Fagernes, enten på museet eller i et privat hjem avhengig av antall. Ta med noe godt å drikke, vi stiller med litt snacks. Det er ikke booket noe underholdning for kvelden, vi underholder hverandre.
Lørdag: Tur! Felles middag i Fagernes sentrum kl 18:30. Det bookes bord, dere bestiller og betaler selv.
Søndag: Tur!

Overnatting: i privat regi. Fagernes camping anbefales.
Samlingen har ingen påmeldingsavgift. Vil du bli med, gi beskjed til Eirin på eirin.breie@ntk.no eller sms til tlf 97183098, senest søndag 11. februar. Lurer du på noe er det bare å ta kontakt!

Her finner du arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/7038015249626789

Samlingen er initiert av Eirin Breie, og arrangeres i samarbeid med Norsk Tindeklub. Nåværende og mulige fremtidige medlemmer av Tindekluben er spesielt velkommen!

Åpen dag på Hengefoss 2024

Entusiaster arrangerer igjen åpen dag på Hengefoss, lørdag 10. februar!! Ny parkering og adkomst i år!

«Åpen dag er for alle som har utstyr og grunnleggende ferdigheter i isklatring. Det blir anledning til topptauing, led, skitprat rundt bålet og mer til. Bli med på åpen dag i Hengefoss og bli kjent med Riksanlegget i Heggedal og andre isklartrere i Oslo-området! «

Hold deg oppdatert på arrangementets Facebook-side: https://fb.me/e/fDMm405sY

Merk deg viktig informasjon om ny parkering og adkomst:

Bruk ny p-plass som er ordnet av en vennlig nabo. Se kart under. Vipps kr 50,- til L.P. Kverum 93 24 78 76. Skriv reg.-nummer bil! I fjor ble det så mye trafikk over jernbanesporet at togførerne ble nervøse. Vi har hatt dialog med BaneNor for å sikre framtidig grei adkomst til Hengefoss. Bruk ny p-plass og følg tråkket spor under jernbanebrua over til Hengefoss. Kun 100 m lenger tur enn den gamle. OBS: Litt trang passasje under brua, se bilde under.

Ny utgave av Klatrefører for Jotunheimen

Klatrefører for Jotunheimen er en komplett fører over klatrerutene i Norges mest alpine fjellområde. Boken utgis av Norsk Tindeklub. Den inneholder i alt beskrivelser av 305 ruter, hvorav 13 er nye siden forrige utgave. I tillegg er det beskrivelse av 15 ryggtraverser. Rundt en fjerdedel av rutebeskrivelsene er supplert med detaljerte skisser. Tidsspennet i Jotunheimens klatrehistorie strekker seg fra 1820 til 2023. Klatreførerens utfyllende tekster inneholder mye nytt stoff. Dette er fordelt på innledningen, beskrivelsen av Jotunheimen og 26 frittstående tekster om ulike emner. Det er også lagt inn kartskisser over de ulike klatreområdene, og det er utarbeidet et nytt alfabetisk register over fjelltoppene i føreren. Derved vil den bli enklere å finne fram i. Det er over 100 år siden Norsk Tindeklub publiserte den første klatreføreren for Hurrungane, i form av en artikkel i Turistforeningens årbok for 1915. Klubbens første klatrefører over hele Jotunheimen ble utgitt i 1996. Den nye utgaven av Klatrefører for Jotunheimen er nummer 5 i rekken.

Føreren kan kjøpes i butikker og nettsteder som selger klatre- og turutstyr. Veil. pris kr. 400,-

Klatrefører for Jotunheimen. 5. utgave.

Redaksjonskomité: Fridtjof Thokle Madssen (leder), Lars Roar Frøyland, Arne Larsen og Anders K. Wollan

Illustrasjoner ved: Jon Bruskeland, Annegi Eide, Lauritz Ekrem, Leif Henning Broch Johnsen, Tom Stensaker og Anders K. Wollan

Layout: Hanne Brochmann og Leif Henning Broch Johnsen (ny utgave)

Omslag: Utsnitt av akvarell utført av Wilhelm Maximilian Carpelan (1787–1830) etter Keilhaus akvarell. Påskrift (under motivet): «aftegnet 12 Julii 1820 af Keilhau. Udsigt ifra den bestandig Snee bedækkede Kam af Mugnafjeld, 6800 Par.fod høj, af en Deel af Hurrungtindernes Spidser, beliggende mellem Waldres og Lom». Eies av Nasjonalbiblioteket: Del av Ms.plv. 1247.

Innhold:

305 rutebeskrivelser med 32 oversiktsskisser og 83 detaljskisser

15 beskrivelser av ryggtraverser

26 frittstående tematekster

Antall sider: 454 + 10

Format: 12 x 18,5 cm

Utgitt av Norsk Tindeklub © Oslo 2023

Grafisk produksjon: Bokstav og Bilde AS, Drammen

Boken er trykket i Litauen

Opplag: 3 000

ISBN 978-82-991002-7-4

Forhandlere kan ta kontakt med post@varri.no for å kjøpe inn.

Generalforsamling 11.november og foredrag med Eik Kolstrup og Johan Nils Swärd om klatring på Grønland

Oppdatert 9.november: generalforsamlingen er fulltegnet!


Lørdag 11.november er det duket av for generalforsamling i Norsk Tindeklub på Det Norske Videnskaps Akademi. På selve dagen blir det en uhøytidelig buldrekonk på Klatreverket Løkka eller Torshov, sherry naturligvis, og ikke minst et foredrag med Eik Kolstrup og Johan Nils Swärd fra deres tur på Grønland. I tillegg blir det et bokbad med Odd Eliassen og Stein P. Aasheim.

Etterpå blir det generalforsamling som vanlig med påfølgende middag og fest.

Alle medlemmer får innkallelse til årets generalforsamling, samt info om påmelding til selve årsfesten.

Tidsplan for generalforsamlingen:

12:00-14.30: Uhøytidelig buldrekonk på Klatreverket Løkka. Kom et kvarter før og få skjema! Det blir fete uttrekkspremier fra VPG, Varri og Mammut. Vinnere kåres under middagen.

16:00: Dørene åpnes. Sherry med salg av bøker

16:30: Bokbad med Odd Eliassen og Stein P. Aasheim

17:00: Foredrag med Eik Kolstrup og Johan Nils Swärd om klatring på Grønland

17:45: Benstrekk

18:00: Generalforsamling

19:30: Middag

Vi håper så mange medlemmer som mulig har anledning til å komme, og ikke minst få med seg det spennende foredraget til Eik og Johan Nils:

Sommeren 2023 dro en svenske og en nordmann for å utforske den eneste vertikale delen av en nå selvstendig koloni av Danmark. Det er vanskelig å gjøre forberedelser til noe du ikke vet hva er, så de hoppet ut i det ukjente uten annen plan enn noen bilder fra bloggen til en østeuropeisk padler. Alt var stort. Anmarsjen, myggen, isbjørnene, breene, fjellveggen, og ikke minst returen. De fikk haiket med Akalunguak, kjempet om reviret med en fjellrev, fisket sjøørret, praktisert «shiver bivvy» og spist mattak. 

De fant uendelige vegger men fikk de klatret noe?

Her er noen bilder fra turen deres de skal fortelle om:

Foto: Jostedalsbreen AS

NTKs uttalelse om gondolutbygging i Kjøsnesfjorden

Rett før sommerferien sendte NTK inn en høringsuttalelse til Sunnfjord kommune vedrørende planlagt gondol opp til Jostedalsbreen i området i Kjøsnesfjorden.

I umiddelbar nærhet til planlagt gondoltrasé er det etablert flere klatreruter de siste årene. I tillegg vil en inngripen med gondol stride mot prinsippet mot sporløs ferdsel, og heller ikke være i tråd med norsk frilufts- og klatretradisjon.

Denne uttalelsen poengterer også standpunktet til Tindeklubben vedrørende lignende planlagte installasjoner.

Les mer hva NTK mener om denne saken.

Norsk-Tindeklubs-uttalelse-til-Jostedalsbreen-gondol-i-Kjosnesfjorden

Søk støtte til din neste klatretur gjennom NTKs alpinklatrefond!

I en tid hvor rekkevidde på sosiale medier er viktigere for mange sponsorer enn ferdigheter, eventyrlyst og klatreglede, kan cruxet på mang en klatretur komme allerede på planleggingsstadiet. Men det finnes fremdeles håp selv for introverte sjeler: Tindekluben tar nå i mot søknader for årets tildeling fra alpinklatrefondet!

Fondet er opprettet for å fremme alle former for alpinklatring i god stil etter norske tradisjoner. I 2022 ble midlene fordelt til turer med stor bredde i varighet, budsjett og omfang, inkludert førstebestigning i Skjomen, en lenger klatretur i Nord-Amerika og seriøs støting i Patagonia.

I år er det satt av 20 000 kr som kan fordeles til en eller flere kvalifiserte søkere. Normalt vil førstebestigninger og turer utenfor allfarvei prioriteres og som i fjor oppfordres det til å søke om støtte også til kortreiste prosjekter. 

Send en kort beskrivelse av hvem dere er, hvor turen går, klatremål og budsjett. Søknadsfrist er 15. juni.

Søknader sendes til leder i Alpinklatrefondet Lars Flatø Nessa på larsnessa@gmail.com. Søknader behandles fortløpende.

Søknader som mottas senere vil vurderes fortløpende dersom det er midler igjen. Vi vektlegger ikke antall følgere på instagram, men mottar du støtte vil vi be om noen bilder, turrapport og helst en historie til neste års tidsskrift slik at turen kan komme alle klubens medlemmer til gode.

En smakebit på Tidsskrift for Norsk Alpinklatring

Årets Tidsskrift for Norsk Alpin Klatring er noe forsinket, men det er på vei. Det planlegges å være hos medlemmene i slutten av mai, og for salg etter det.

Nytt TFNAK! I år blir det personene i fokus. Intervjuer og portretter av klatrere over hele spekteret fra 8000-metere til offwidths. Samt alt det vanlige.

Vi har også en del spennende bildemateriale i år som vi i redaksjonen håper faller i smak og som vi gir en smakebit på her:

Fagernes isklatrefestival 24-26.februar

Norsk Tindeklub er stolt samarbeidspartner med Fagernes Isklatrefestival som går av stabelen 24-26.februar. Her blir det en gyllen mulighet for å utforske Valdres sine mange kjente og ukjente fosser.

Det blir foredrag med isklatrelegendene Tomas Carlström og tur med Leslie Ayres.

Alle Tindeklubbens medlemmer ønskes velkommen til isklatrefestival i Valdres og Hallingdal, 24.-26. februar. Festivalen inviterer til isklatring i de to dalførene, foredrag med nasjonalt kjente lokale legender, og ikke minst gleden av å treffe likesinnede. Fagernes har kort avstand til en mengde klatring i både Valdres og Hallingdal. Festivalen har samlingsted på Valdres Folkemuseum. Her møtes deltagere og interesserte fredag og lørdag kveld. Ulike overnattingsmuligheter finnes i nærheten. Fra museet er et godt utvalg isklatring tilgjengelig.

Festivalen er en ukommersiell samling for klatrere. All planlegging og gjennomføring skjer med god hjelp fra en rekke dedikerte frivillige aktører. 

Få mer informasjon på Fagernes isklatrefestival sin hjemmeside.

Se også Facebook-event for Fagernes isklatrefestival.

Norsk Tindeklub er medarrangør av festivalen. Festivalen arrangeres i samarbeid med Valdresmusea.

Samlingen er initiert av Eirin Breie, henvendelser rettes til tlf. 97183098 eller epost eirin.breie@valdres.museum.no.

Søk midler i alpinklatrefondet!

Alpinklatrefondet i Norsk Tindeklub gir støtte til ulike prosjekter som er av alpin karakter i inn- og utland! Alle kan søke uavhengig om du er medlem eller ikke. 

I år har Håkon Wegge og Stian Bruvoll fått støtte til å gå noen førstebestigninger i Skjomen i Narvik, og Sondre Pedersen og Kaja Wisth Øydgard fikk støtte til en lengre klatre- og skitur i USA og Canada.

Les hva Kaja og Sondre fikk støtte til:

I forbindelse med at vi har fått støtte fra NTKs alpinklatrefond kommer det en liten statusrapport fra oss, Sondre Pedersen og Kaja Wisth Øydgard som er på en lengre klatre/skitur i USA og Canada. 

Hovedplanen var å klatre mye i høyfjellet og følge sommeren sørover. Vi startet klatreturen i juni i Squamish (BC, Canada) Der klatra vi i fire uker mens vi venta på gode forhold i høyfjellet. Etter et par dager i Nesakwatch Spires (Chilliwack Range, BC), gikk turen videre til et av hovedmålene for turen: Bugaboos (BC). I Bugaboos klatra vi bl.a. Northeast Ridge på Bugaboo Spire,  en rute vi har hatt som mål i flere år. Vi klatra også i Rogers Pass (BC) før vi i august satte kursen sørover. 

I USA fokuserte vi lenge på fjellklatring og klatra i Tetons (Wyoming), Wind River Range (Wyoming), Rocky Mountains National Park (Colorado) og High Sierra (California). Noen ruter som kan nevnes her er: East Buttress på Mt. Whitney (High Sierra), Northeast Ridge på Sharkstooth (RMNP), East Buttress på Pingora Peak (Wind River Range) og Owen Spalding Route på Grand Teton (Wyoming).

I oktober ble det kaldere og turen har naturlig nok gått til varmere strøk. Vi har brukt mye tid i Red Rocks, men også fått klatra i Moab (Utah) og Joshua Tree (California). 

Alle steder på hele turen har hatt sitt eget særpreg, og det er vanskelig å trekke fram høydepunkter. Kort sagt har det vært kjekk klatring. I tillegg har vi truffet/timet godt når vi skulle klatre hvor. I skrivende stund befinner vi oss i Red Rocks hvor vi skal klatre et par uker til, før vi kjører til Canada og starter skisesongen. 

Vi takker NTK alpinklatrefond for støtten, som vi i hovedsak har brukt på permits/tillatelser og overnatting til fjells!

Les hva Håkon og Stian fikk støtte til:

Den 1. til 3. juli klatret jeg og Håkon Wegge en ny vegg i Skjomenfjella i Narvik kommune, på Kuinnarcohkka (1788moh). Denne veggen er nordøstvendt og har det mer kjente Storsteinsfjellet som en av sine naboer. Vi har brukt 3 år på rekognisering sommerstid og vinterstid for å finne en mulig rute opp denne veggen. Grunnen er at anmarsjen er lang, veggen stor (nesten 800 meter høy), kompakt og ofte utsatt for dårlig vær. De siste tre årene har vi kun opplevd to korte perioder med tørt, fint vær den veggen og toppen ikke har vært snødekt. Med andre ord er det korte værvinduer for en slik vegg.


Den 29. juni meldte yr fantastisk vær og opphold. Såpass gode temperaturer at vi antok at snøen på toppen hadde smeltet, at vi gjorde et forsøk. Dette medfører jo noen praktiske utfordringer, da både flybilletter skal kjøpes, mat handles, transport inn fjorden osv. Vi brukte totalt 38 timer på turen, inkludert en overnatting i veggen.

Hvis du ønsker å søke til alpinklatrefondet send mail til fondets leder: Lars Flatø Nessa på larsnessa@gmail.com

Foredrag med Tomas Carlström på generalforsamling og årsfest 12.november

Den 12.november blir det generalforsamling og årsfest på Det Norske Videnskaps Akademi.

I den anledning kommer legenden Tomas Carlström og forteller om isklatringens historie i Norge, men også historie om utviklingen av tindesporten fra 60-tallet og fram til vår tid.

Dette blir et veldig spennende foredrag, og vi ser veldig fram til det!

Alle medlemmer får innkallelse til årets generalforsamling, samt info om påmelding til selve årsfesten.

Hold av datoen!

Her får dere en smakebit på foredraget til Tomas:

Tomas Carlström vil holde et foredrag med personlige opplevelser og erfaringer rundt isklatringens historie i Norge.
Her er noen representative bilder fra foredraget.

Norsk Tindeklub sin uttalelse om via ferrata på Hornelen

En via ferrata på fremsiden av Hornelen er planlagt, og Norsk Tindeklub er skeptiske til hvordan prosessen har foregått, og vi mener at etableringen av denne via ferrataen bryter prinsippet om sporløs ferdsel.

Norsk Tindeklub mener den planlagte via ferrataen på Hornelen bryter med prinsippet om sporløs ferdsel og mestring etter evne på naturens premisser, som står sentralt i norske klatre- og friluftstradisjoner. En via ferrata vil bryte prinsippet om fri ferdsel i utmark (Friluftsloven). 

I tillegg ønsker NTK at saken blir sendt ut på høring slik at flere interessenter har anledning til å uttale seg om via ferrata på Hornelen.

NTK ber om at Bremanger kommune stopper det videre arbeidet med via ferrata på Hornelen før det har blitt sendt ut på høring og at kunnskapsgrunnlaget er større.

Les hele vår uttalelse under:

NTKs-uttalelse-til-planer-om-via-ferrata-pa-Hornelen

Oppdatert info om hytte i nord – Efjorden

Norsk Tindeklub fornyer åremålsavtalen for leie av hytte i Efjorden. Omfanget av avtalen utvides til at vi nå også får overnatte i en låve som er i kort gangavstand til annekset der kjøkkenfasiliteter og dusj er å finne.

Dette gir oss inntil 10 flere sengeplasser, i tillegg til de eksisterende seks. Ny avtale gir oss tilgang til hytta ut neste sommer. Minner forøvrig om at ingen av våre hytter har booking.


Vær oppmerksom på at det i noen uker til (over sommeren) vil pågå noe byggearbeid for å sette i god stand for oss. Låven består av tre større gulvflater på ca 40m2 hver. Det ene hovedrommet er ferdig mens de to andre blir ferdige de neste ukene. Det legges gulv, settes inn vinduer og tilrettelegges aktivitetssoner som bordtennisbord og buldrevegg (krever egeninnsats.

Annekset er blitt utstyrt med dyner og puter, mens på låven er det kun madrasser (dyner, puter og madrasser er på plass første uka i juli). Sovepose må derfor medbringes. Låven blir ikke isolert, og vil derfor være mindre aktuell høst/vinter/vår når det er kaldt ute (og inne).


Utleier inviterer til at klubbens medlemmer bidrar til at en buldrevegg kommer på plass. Dersom du kan være interessert i å yte innsats her, setter vi deg i kontakt med utleier for nærmere avtale om befaring, materialvalg mm. Send oss epost til styret@ntk.no


Som i fjor ønsker styret å få tilbakemeldinger på opplevelser med hytta i Efjorden. Vi oppfordrer til god bruk av hytta, også vinterstid, da Efjorden og omegn kan være et meget godt valg for ski og alpine aktiviteter! Bruk e-posten over også for dette formålet.

Som medlem kan du besøke denne hytta. Da kan du logge inn på medlemssidene for å få info som kode til nøkkelboks samt lese hyttereglementet.

Klatrer du i Jotunheimen? 


Arbeidet med å planlegge neste utgave av Norsk Tindeklubs Klatrefører for Jotunheimen har nå startet. For å få en best mulig klatrefører som kan være til nytte og glede for gamle og nye klatrere, vil vi legge stor vekt på at opplysningene i føreren er mest mulig korrekte og fullstendige. Dette trenger vi din hjelp til. 

Norsk Tindeklub ber derfor alle klatrere som ferdes i Jotunheimen – og som forhåpentligvis bruker de siste utgavene av klatreføreren aktivt – om å melde fra om nye ruter og nye vinterbestigninger, samt påpeke feil og mangler i de eksisterende rutebeskrivelsene.

Vi er videre interessert i å få informasjon fra klatrere som har gått Søre Dyrhaugstind – Nordøsteggen fra Skagastølsbreen (Holter/Næss-ruta) etter at den raste ut i nedre del for 10 års tid siden. 

Alle som er interessert i klatrehistorie, er naturligvis også velkomne til å korrigere og supplere de historiske opplysningene om tidligere bestigninger som er nedtegnet i Jotunheimføreren.

Vi planlegger å utstyre den nye føreren med en del nytt billedmateriale. De som ønsker å sende inn bilder, bes i første omgang om å ta kontakt med undertegnede. 

Opplysninger og kommentarer – samt informasjon om nye bilder bes sendt til


Norsk Tindeklub 
v/Fridtjof Thokle Madssen, 
Dæliveien 31 B, 
1383 Asker 
Tlf.: 91 73 73 57 
e-post: tmadssen@online.no

Du kan også ta kontakt med 

Arne Larsen, tlf. 93 02 46 17, e-post: klatrelarsen@gmail.com

Anders K. Wollan, tlf. 95 75 67 57, e-post: a.k.wollan@nhm.uio.no

Snart kommer Tidsskrift for Norsk Alpin Klatring 2022!

Redaktør Eivind Hugaas med redaksjon har nå sendt Tidsskrift for Norsk Alpin Klatring 2022 til trykk. Den er ventet i postkassene til samtlige NTK-medlemmer i løpet av de neste ukene, og vil også komme for salg på utvalgte Narvesen-kiosker og andre utsalgssteder.

Og ikke bare det, det skal være en lanseringsfest på Tindesenteret i Åndalsnes 29.april! Så om du er i omegn da, ta turen innom Tindesenteret.

Ellers kan Eivind avsløre hva dere har i vente i årets Tidsskrift for Norsk Alpin Klatring:

Årets tidsskrift er blant de større som er kommet ut i tidsskriftets levetid og sakene holder i år relativt høy standard. Det har blitt klatra mye og det har vært mange gode bidragsytere. Tidsskfriftet har i år historiske saker, profiler og saker fra klatring i både inn- og utland. Fokuset er bredt med noe for alle; fra gradsjegeren på Kjerag til familiklatreren som vil ha inspirasjon til eventyr som er godt innafor grensa for forsvarlig. Bildene her gir en smakebit på hva som er i vente.

Det blir lanseringskveld på Tindesenteret i Åndalsnes 29. april kl 19.00. Det blir en spennende presentasjon av årets høydepunkt med bilde- og videomateriell som ikke kunne være med i tidsskriftet. Tindestua er åpen slik at det blir mulig å ta middagen der, samt få seg noe leskende både før, under og etter presentasjonen. Det blir det mulig å kjøpe tidsskriftet samt eldre utgaver til en redusert pris.

Per Ludvig Skjerven er ny leder i NTK

Under generalforsamlingen 5.mars gikk Hilde Aass av som leder etter fire år. Hilde har vært en solid leder de siste fire årene og gjort et godt stykke arbeid, og blir erstattet av Per Ludvig Skjerven.

Per Ludvig er mangeårig medlem av klubben og ser fram til å bli ny leder, og passa på klubba fremover.

Per Ludvig Skjerven er 46 år, har tre store barn og er ansatt i Direktoratet for e-helse. Han er statsviter av bakgrunn, og jobber i det daglige med å bidra til at helsepersonell får utviklet gode, digitale samhandlingsverktøy. I syv år fram til i fjor høst var han konsulent og prosjektleder, med innsats innenfor en rekke komplekse omstillinger og reformer de siste årene. Han koordinerte helsemyndighetenes digitaliseringstiltak under koronapandemien, og ledet bedriftsidretten i konsulentfirmaet han var ansatt i. 

Per Ludvig bor i Oslo, men han vektlegger at han ble født mellom fjellan i Tromsø, og at tidlig forelskelse for klyving på granitt ble til varig kjærlighet for åpne landskap, fjellvegger og store steiner! Som 13-åring tok han klatrekurs på Skandinavisk Høyfjellsutstyr i Oslo, hvor han for øvrig raskt fant sin plass i miljøet «bak og oppå disken». Han jobbet flere sesonger som klatreinstruktør, og hadde en periode også ansvar for kursvirksomheten på «SH».

Klatringen tok han i tidlige år opp Mont Blanc, Hornaksla, Trollveggen, The Prow i Blodgett Canyon, Lower Cathedral Spire i Yosemite)og etablering av nye ruter og buldreområder i og utenfor fjellområder i Norge. 35-dagers bestigningen av nordveggen på Trango Pulpit 1999 (VII 5.11 A4, 6,000m.) kom etter en periode med flere klatresesonger i USA. Fangsten der ble 15 storveggsruter i Yosemite, hvorav tre solobestigninger, klatring på grad A4 og V11-buldring i Hueco Tanks. Men Per Ludvig deler gjerne også eksempler på at innsats ikke alltid krones med uttopping, her fra opptakssøknaden til NTK i 1999:

Per Ludvig er fortsatt en aktiv klatrer, som mer enn noe ser fram til å mingle med klubbens medlemmer hvor enn vi trives og treffes; i og mellom hyttene, på fjelltoppene, på arrangementer og samlinger og ikke minst på generalforsamlingen. Vel møtt «post pandemi»!