Ny klatrefører for Jotunheimen!

Den nye føreren for Jotunheimen er ferdig i trykken, og er på vei ut til butikkene nå (blant annet VPG og Turtagrø).

Under er en beskrivelse fra redaksjonskomiteen:
«Klatrefører for Jotunheimen er en komplett fører over klatrerutene i Norges mest alpine fjellområde. Boken inneholder i alt beskrivelser av 292 ruter – hvorav 15 er nye siden forrige utgave – og 15 ryggtraverser. Rundt en firedel av rutebeskrivelsene er supplert med detaljerte skisser. Tidsspennet i Jotunheimens klatrehistorie strekker seg fra 1820 til 2014.
Det er 100 år siden Norsk Tindeklub publiserte den første klatreføreren for Hurrungane, i form av en artikkel i Turistforeningens årbok for 1915. Foreliggende klatrefører er derfor å betrakte som en jubileumsutgave.

Pris kr. 380

Klatreførerens utfyllende tekster inneholder mye nytt stoff. Dette er fordelt på innledningen, beskrivelsen av Jotunheimen og 23 frittstående tekster om ulike emner.

Jotunheimen_Utkast_Omslag

Leave a reply