NTKs uttalelse om gondolutbygging i Kjøsnesfjorden

Rett før sommerferien sendte NTK inn en høringsuttalelse til Sunnfjord kommune vedrørende planlagt gondol opp til Jostedalsbreen i området i Kjøsnesfjorden.

I umiddelbar nærhet til planlagt gondoltrasé er det etablert flere klatreruter de siste årene. I tillegg vil en inngripen med gondol stride mot prinsippet mot sporløs ferdsel, og heller ikke være i tråd med norsk frilufts- og klatretradisjon.

Denne uttalelsen poengterer også standpunktet til Tindeklubben vedrørende lignende planlagte installasjoner.

Les mer hva NTK mener om denne saken.

Norsk-Tindeklubs-uttalelse-til-Jostedalsbreen-gondol-i-Kjosnesfjorden