Norsk Tindeklubs uttalelse til planer om via ferrata på Andersnatten

Norsk Tindeklub har kommet med en høringsuttalelse til kommunen gjeldende dispensasjon fra LNFR2-formål i kommuneplanens arealdel 2015-2030.

NTKs-uttalelse-til-planer-om-via-ferrata-på-Andersnatten