Norsk Tindeklub sin uttalelse om via ferrata på Hornelen

En via ferrata på fremsiden av Hornelen er planlagt, og Norsk Tindeklub er skeptiske til hvordan prosessen har foregått, og vi mener at etableringen av denne via ferrataen bryter prinsippet om sporløs ferdsel.

Norsk Tindeklub mener den planlagte via ferrataen på Hornelen bryter med prinsippet om sporløs ferdsel og mestring etter evne på naturens premisser, som står sentralt i norske klatre- og friluftstradisjoner. En via ferrata vil bryte prinsippet om fri ferdsel i utmark (Friluftsloven). 

I tillegg ønsker NTK at saken blir sendt ut på høring slik at flere interessenter har anledning til å uttale seg om via ferrata på Hornelen.

NTK ber om at Bremanger kommune stopper det videre arbeidet med via ferrata på Hornelen før det har blitt sendt ut på høring og at kunnskapsgrunnlaget er større.

Les hele vår uttalelse under:

NTKs-uttalelse-til-planer-om-via-ferrata-pa-Hornelen