Nå kan du søke om UIAAs Mountain Protection Award 2020-21

Den årlige UIAA Mountain Protection Award tildeles prosjekt om fjellmiljøet og som engasjerer og samarbeider med lokalsamfunn for å utvikle en kultur med bærekraftige aktiviteter. Søknadsfristen er 31. mai 2021.

Den årlige UIAA Mountain Protection Award (MPA) ble opprettet i 2013. I løpet av de åtte årene har prisen gjort det mulig for folk å øke økonomien for å bygge nøkkelinfrastrukturer, gjennomføre viktige forskning og prosjekter. Parallelt har det gitt en internasjonal utstilling for prosjekter for å øke bevisstheten og utveksle ideer og tiltak.Prisen har bidratt til prosjekter i lokalsamfunn, fremmet innovasjon og bidratt til gjøre en positiv forskjell.

Hvem kan søke?

Prosjekt støttet av et UIAA-medlemsforbund eller en forening som arbeider i fjellmiljøet og som engasjerer og samarbeider med lokalsamfunn for å utvikle en kultur med bærekraftige aktiviteter. Prosjektet må ha klatring, fjellklatring eller utendørs sportsfokus, og være involvert i minst en av følgende aktiviteter:

  • Bevaring av biologisk mangfold inkludert flora og fauna.
  • Bærekraftig ressursforbruk og forvaltning som energi og vann.
  • Bærekraftig avfallshåndtering og avhending.
  • Tilpasning til / avbøtende effekter av klimaendringer.
  • Beskyttelse av miljøet gjennom kultur og utdanning.

Det er tre priskategorier – samlet vinner (10.000 euro), runner-up (5000 euro) og beste nye initiativ.

Les retningslinjene for MPA-søknader og sende inn søknad her. Søknadsfrist: 31. mai 2021. 

Se filmen om hva UIAA Mountain Protection Award handler om: