Klatrer du i Jotunheimen? 


Arbeidet med å planlegge neste utgave av Norsk Tindeklubs Klatrefører for Jotunheimen har nå startet. For å få en best mulig klatrefører som kan være til nytte og glede for gamle og nye klatrere, vil vi legge stor vekt på at opplysningene i føreren er mest mulig korrekte og fullstendige. Dette trenger vi din hjelp til. 

Norsk Tindeklub ber derfor alle klatrere som ferdes i Jotunheimen – og som forhåpentligvis bruker de siste utgavene av klatreføreren aktivt – om å melde fra om nye ruter og nye vinterbestigninger, samt påpeke feil og mangler i de eksisterende rutebeskrivelsene.

Vi er videre interessert i å få informasjon fra klatrere som har gått Søre Dyrhaugstind – Nordøsteggen fra Skagastølsbreen (Holter/Næss-ruta) etter at den raste ut i nedre del for 10 års tid siden. 

Alle som er interessert i klatrehistorie, er naturligvis også velkomne til å korrigere og supplere de historiske opplysningene om tidligere bestigninger som er nedtegnet i Jotunheimføreren.

Vi planlegger å utstyre den nye føreren med en del nytt billedmateriale. De som ønsker å sende inn bilder, bes i første omgang om å ta kontakt med undertegnede. 

Opplysninger og kommentarer – samt informasjon om nye bilder bes sendt til


Norsk Tindeklub 
v/Fridtjof Thokle Madssen, 
Dæliveien 31 B, 
1383 Asker 
Tlf.: 91 73 73 57 
e-post: tmadssen@online.no

Du kan også ta kontakt med 

Arne Larsen, tlf. 93 02 46 17, e-post: klatrelarsen@gmail.com

Anders K. Wollan, tlf. 95 75 67 57, e-post: a.k.wollan@nhm.uio.no