Invitasjon til drytoolingdag i Heggedal

En gjeng gira miksklatrere inviterer til drytooldag på den nyinnvidde veggen, Mullavegggen lørdag 5.februar i Heggedal i Asker.

Les mer og invitasjonen til arrangementet:

I begynnelsen var det fjell, men som i tilfellet med sommerklatring, utviklet det seg raskt disipliner som reduserte klatringen til mikroskalaen – fjellklatring – enten det var for trening og opplæring, eller andre praktiske årsaker.

Det samme skjedde med vinterklatring, der den de facto fungerer som en egen disiplin – drytooling. Det siste tiåret har det vært en stor vekst av amatører av denne typen klatring, samt flere klatrer på et virkelig høyt nivå.

I verden har det i to tiår blitt arrangert drytooling-konkurranse (World Ice Cup, European Ice Cup), og mange land gjennomfører regelmessig nasjonale konkurranser i denne disiplinen.

Drytooling har en sjanse til å bli en av vinter-OL-disiplinene, noe UIAA prøver å realisere.

I de siste ukene var det gjørt litt arbeid på en vegg som kalles for Mullaveggen i Heggedal. Et par ruter har fått toppanker, prosjekter ble gått og nye ruter ble etablert.

Til sammen finnes det nå ni ruter som kan klatres på led og to til om isforholdene er gode nok. Alt er opprinnelig drytoolingklatring på bolter og isklatring på egen sikring.

Vi ønsker å lansere sektoren og arrangere en drytooling-meeting/kompis-konkurranse på Mullaveggen 5.februar.

Det blir plass for å treffe, være sosial, klatre og konkurrere med andre.

Les mer på Facebookeventet til de engasjerte klatrerene.