Archive

Søring Variant

Variant opp fingerriss gjennom bratt plate t.h. for 2.stand på Storpillaren. Fortset vidare ute på pillaren til ein kjem inn i dieder 15-20m før felles stand med storpillaren. 2 1/2 sjølvstendig taulengde frå Storpillaren