Archive

Potetfeber

Potetfeber (WI 4+, 3tl). Førstebesteget 3/12/2010 av Toralf Furseth og Ole Marius Gaupseth. Kun første taulengde som er av bratt karakter. Anmars 168m fra gardsvei.

Potetfeber (WI 4+), Tustna

Potetfeber (WI 4+), Tustna

Nyheimbekken (WI 4)

Nyheimbekken (WI 4, 5tl) førstebesteget 1/12/2010 av Toralf Furseth og Ole Marius Gaupseth. Gjevn linje som brattner litt i toppen. Retur til høyre for linja.

Nyheimbekken (WI 4, 5tl)

Nyheimbekken (WI 4, 5tl)

 

Julebordmedaljens bakside (WI 4)

Julebordmedaljens bakside (WI 4), 3tl) Tustna. Førstebesteget av Toralf Furseth og Thomas Aas Sæthre 12/12/2010. Gjevnt linje, noe ruskete på første taulengde pga noe vannføring. Retur via rapell eller å følge terrenget sørover til markert gjell. Parker på hovedvei ved Skogstad.

Julebordmedaljens bakside (WI4, 3tl)

Julebordmedaljens bakside (WI 4)

Julebordmedaljens bakside (WI 4)

Julebordmedaljens bakside (WI 4)

På rømmen fra farskap m/ flere.

På rømmen fra farskap (WI4+, 6tl, rød linje) Tustna.
Førstebesteget av Toralf Furseth og Ole Marius Gaupseth
11/1-11.

Farskaps disput (WI4, 5tl, gul linje), Tustna, førstebesteget av Toralf Furseth og Frank Polte januar 2011

På vei til farskap (WI4, ?tl, blå linje) førstebesteget av
Tom Williams og Ronny Nedgaard mars, 2010

Pa rommen fra

 

 

OMG på rømmen fra farskap.

OMG på rømmen fra farskap.