Archive

Gullklokka; ein vedvarande dugnad

12.7.9, Sydl Jønshorn, Molladalen, 200m, 7, Kristian Sørensen, Tore Lundberg, Iver Gjelstenli (deler av 1. tl, 84), Frode Guldal (deler av 2.tl, 82), Henning Lundberg (deler av 3. tl, 97) 1 tl : opp skiver (6) mot dieder vendt mot dieder i Gullvafla, vestre inn og opp 5m i nabodieder, sikre m laaang slynge, stig tilbake i dieder (7-), stem opp (7-), sikre i venstrevegg, hylle, dieder, hylle, opp vegg tvf Gullvafla (5). 2 tl : kort vegg, opp 5m thf skive i venstrekant av hylle, til høgre opp svavegg (3 bb, 7) over flak til dieder (Bronselorten), ut til høgre opp midtre og høgre av 3 parallelle riss (6), stand på stor hylle under kamin (5m av Gullfallet) 3 tl : 5m inn i kamin, venstre inn i høgre av 2 dieder, venstre over sva (6+), opp kjempeflak, høgre inn på svahylle, bratt vegg m overheng (bb, gul Alien/Metolius 3-cam, 7-), hylle, vegg med riss, stand over stor hylle 4 tl : opp høgrekant svavegg (6-), venstre under bratt nase, opp spisst dieder (6), opp vegg, toppen! PS Vi hadde både regn og skoddeyr denne søndagen, mest når Tore handbora 3 bb i 3.tl. Ruta er derfor ikkje gått kontinuerleg i god stil, men vi har friklatra alle flytt.