Archive

Melkeveien

Snørenne i østveggen på Store Smørstabbtind, opp fra Storbreen. Mens klatreruta til Ulvund/Hansen fra 1994 går ut til venstre (sydover) i veggen, går Melkeveien / Milky way skrått ut til høyre (nordover) til eggen cirka 75 meter under toppen, langs markert snørenne. Utsteg under og til høyre for skavel. 40-50 grader fin snøklatring. Ingen sikringer. Klatret (sannsynligvis første gang) 12. april 2011 av Derek Buckle og Knut I. Tønsberg.

Melkeveien

Melkeveien

 

Skeia / Skeie – Classics revisited

Skeia / Skeie 2118m

Skeia ble besteget som den siste av Smørstabbtindane 5.august 1894 av Carl Hall, Matias Soggemoen og Ole Ø Fortun. For anledningen kalte de fjellet ”Geita”. Ref.DNT årbok 1894. Som et 120-års jubileum kan det være på sin plass med en omtale. Skeia er om mulig den eneste toppen i Smørstabbmassivet som øver en smule motstand når den skal bestiges via letteste vei.

 

Anmarsj er kort fra Krossbu opp Leirbreen.

 

Austeggen fra Leirbreen:

Ta opp til laveste punkt på ryggen aust av Skeia. Ryggen består av fem hamre (se ill.) før toppryggen. Følg ryggen opp over de tre første hamrene.

Hammer 4: Klatres via et enkelt dieder i sørsida. Se Ill.

Hammer 5: Gå fram til hammeren. En  blokk til evt. sikring ligger på eggen. Normalruta går ned 2m på nordsida, og traverserer i nordflanken 3m til bunnen av et enkelt dieder. Obs. traversen er løs og innebærer usikret noen ubehagelige skritt. Altså rutas ”Mauvais pas”.

Over diederet henger ofte rapellslynger. Herfra er det enkelt videre over et lite hakk og opp toppryggen til varden.

 

Austeggen direkte:

Hammer nr.5 kan klatres direkte. Et enkelt opptak følges av et skrått sva mot nord, med fingertak på toppen. Etter opptaket kan man også traversere ut og opp sør i front av hammeren. Begge varianter krever tørre forhold og vanlig sikringsutsstyr.

 

Snørenna fra Leirbreen:

Om vinteren ved gode snøforhold kan man gå langs basis av austeggen vest til kartref. 5309 2510 som er bunnen av en aktuell snørenne. Snørenna peker rett opp i det enkle diederet. Oppgangen er utsatt og krever noen grad av alpin erfraring, se ill.

 

Klatreruta opp Sørvesteggen:

Fra Kalven følges den smale ryggen over mot Skeia til eggen reiser seg. Innsteget gir seg selv, se ill. Få meter opp passeres et lett utoverhengende opptak, vanskelighetsgra 4, før en fortsetter opp til en hylle med blokk for slyngeforankring. Herfra gir det seg to mulige ruter, 1 og 2.

 

  1. Morsomste rute er den venstre opp eggen direkte. Enten traverserer en til venstre ut under svaet vest av hylla, og klatrer på små men faste tak opp utsiden av svaet. Eller så klatrer en opp i venstre hjørne av hylla og runder til venstre over svaet. Uansett går fortsettelsen opp vest av eggen og runder opp på Skeias vesttopp
  2. Fra hylla med slyngeforankring kan en enkelt gå inn og oppover mot høyre på brede hylleformasjoner. Innerst i hjørnet mot venstre tar en opp og klatrer et åpent dieder til toppryggen aust av Skeias vesttopp.

 

Skeia sett fra nordaust

Skeia sett fra nordaust

 

Skeia austegg - Hammer 4 og 5

Skeia austegg – Hammer 4 og 5

 

Skaia vestegg

Skaia vestegg

Saksa / Sokse 2189m Classics revisited

Denne karakteristiske tinden ligger sentralt i Smørstabbmassivet nord av Bjørneskaret, på toppen av både Leirbreen og Bjørnebreen.
Toppen er todelt: Søre og nordre sakseklo.
Førstebestigere var Carl Hall og Matias Soggemoen 10.august 1886.

Normalveien opp nordvesteggen:

Dette er under tørre sommerforhold en enkel rute. Noe utsatt blir det midtveis, og en runder på pene lister opp på den laveste saksekloa Saksa /Sokse Nordre 2182m.
Overgangen til hovedtoppen er litt bratt opp fra sakseskaret, men morsom.

Snørenna fra vest:

Under gode snøforhold om ettervinteren er dette en vanlig oppgang. Øverste del av renna er skillet mellom de to sakseklørne. Renna er bratt og faren for utglidning må vurderes. Om sommeren blir renna kjedelig løsgods.

Klatring opp søreggen fra Bjørneskaret:

Fra skaret følges ura oppover til det fremstående klippehjørnet. Flere ruter kan gås i vestsiden av eggen.

En enkel variant starter 3m til venstre for hjørnet og skrår oppover mot venstre over smale hyller. Se ill. En tar sikte på en frasprengt blokk 15m oppe i veggen og tar et opptak i venstre kant av denne. Vanskelighetsgrad er knapt nok 3. Videre traverserer en mot venstre og opp til slakere terreng. Så tar en skarpt til høyre og går enkelt opp til flaten på toppen av klippehjørnet, totalt 45m. Herfra skrår en tilbake opp mot venstre 15m til bunnen av en renne. Det er under tørre forhold greit opp renna 10m, og her er klatringen over. Det åpner seg en stor ur ovenfor. Denne følges 50m oppover, og det blir enkel fast klippe det siste stykket til topps på søre sakseklo 2189m.

Klatring opp austeggen:

Med anmarsj over Geita 2002m og toppene Aust for Saksa 2 og 1, følges den gangbare ryggen til den smalner til en gangbru som ender med en 4m lang knivsegg som man rir over. Her hever ryggen seg mot Saksa og den følges enkelt opp til eggen reiser seg i form av en skive med sva på sørsida der en skal opp. Enkleste rute opp denne svaeggen starter opp over blokkene i austenden.  Herfra går det et fotriss 5m horisontalt mot venstre utover svaet mot en utstående stein. Vider går et vertikalt riss med gode fottak rett oppover mot svatoppen. Før svatoppen traverserer en til venstre noe nedover  på en gangbar hylle som følges bort i skaret mot Saksa/Sokse.
Fra øverst på svaet kan også skarpeggen for moro skyld ris over toppen og inn i skaret.
Klatringen er av vanskelighetsgrad 2, men tausikring kan være aktuelt.

I skaret finnes feste for rapell ned svaet motsatt veg.

Fra dette skaret tar en seg enkelt opp en 10m lang renne mot høyre, runder et klippehjørne, og tar et opptak  2m i venstre kant av en blokk, vanskelighetsgrad 3. Videre er det greit 8m opp et skråplan til skaret mellom Saksas to topper.

Saksa - oppgangen fra aust

Sakse /Sokse fra aust

Saksa fra SV comp

Saksa /Sokse fra Sørvest