Archive

flågen fossen

Isen ligger ca 8 km før Andersnatten når du kommer i fra Oslo. Isen er godt synleg fra veien rv 287. Dette er et etablert boltesva men har ikkje funnet noe info om svaet verken sommer eller vinter.  uta går på Isen til venstre på svaet.

Isen kan vere noe tynn på første taulengde CA 60m grad 3+

2 taulengde er de litt klippe men lett, før isen bratner til i et lite 4 optakk Ca 40m stanplass til venstre under bratt klippeveg til venstre.

3 taulengde er den fineste med vedvarende 4 klatring klatr ut til høgre for stanplass å opp på hylle ca 50m 2 og 3 taulengde grad 4. 4 taulengde har små halv bratte opptak å hyller ca 40m grad 3+

Retur: rapel fra trer til høgre for fossen CA 3 X 60m Går og ej Islinje til høgre på svaet. denne er noe brattere i toppen