Archive

Julebordmedaljens bakside (WI 4)

Julebordmedaljens bakside (WI 4), 3tl) Tustna. Førstebesteget av Toralf Furseth og Thomas Aas Sæthre 12/12/2010. Gjevnt linje, noe ruskete på første taulengde pga noe vannføring. Retur via rapell eller å følge terrenget sørover til markert gjell. Parker på hovedvei ved Skogstad.

Julebordmedaljens bakside (WI4, 3tl)

Julebordmedaljens bakside (WI 4)

Julebordmedaljens bakside (WI 4)

Julebordmedaljens bakside (WI 4)

På rømmen fra farskap m/ flere.

På rømmen fra farskap (WI4+, 6tl, rød linje) Tustna.
Førstebesteget av Toralf Furseth og Ole Marius Gaupseth
11/1-11.

Farskaps disput (WI4, 5tl, gul linje), Tustna, førstebesteget av Toralf Furseth og Frank Polte januar 2011

På vei til farskap (WI4, ?tl, blå linje) førstebesteget av
Tom Williams og Ronny Nedgaard mars, 2010

Pa rommen fra

 

 

OMG på rømmen fra farskap.

OMG på rømmen fra farskap.