Archive

Knutseggen – Classics revisited

Knutseggen/Knutseggi nås fra Gjendebu på to timers rask gange. «Nålene» på Knutseggen er ikke egentlige alpine nåler, men et klassisk mål for tidligere og nåværende turklatrere. Bare Søre nål, også kalt «Kjerringa med staven» krever klatring. Også søreggen av Knutsholstind Nordre/Nordligste/Burchardts tind nevnes her. Søreggen av Knutsholstind Midtre er også klatring grad 2 ved letteste valg, og gås ved travers til/fra Store Knutsholstind, men omtales ikke her. Illustrasjonene viser kartutsnitt med nålene og høydene på Knutseggen. Videre vises Søre nål fra vest med flere ruter. Normalruta fra vest regner vi som førstebestigeren Eilert Sundts rute fra 1901. Ritene på Søre nål er på under en halv taulengde og går i overveiende fast fjell. Søre nål fra sør vises med sin korte morsomme rute. Videre vises søreggen av Knutsholstind Nordre/Nordligste/Burchardts tind. Eggen nås oftest ved nedgang fra 2185m Knutsholstind Nordre/Nestnordligste. Eggen er pill råtten, noe som vil gjøre sikring mere aktuelt.

Kart Knutseggen/Knutseggi

Kart Knutseggen/Knutseggi

Søre nål fra vest

Søre nål fra vest

Søre nål fra sør

Søre nål fra sør

Nordre/Nordligste Knutsholstind fra sør

Nordre/Nordligste Knutsholstind fra sør

Høgdebrotet og Eggen / Eggi – Classics revisited

Nordvesteggen på Høgdebrotet og søreggen på Eggen / Eggi er en klassisk eggtravers.

Adkomst til Høgdebrotet eller Eggen / Eggi, eller til bandet mellom toppene, er enklest fra Vargbakken nord på Valdresflya. Beregn vel tre timer ved rask gange. For tilgang til bandet direkte krysses den enkle breen mellom Kvassryggen og Eggen. Breen er ikke uten sprekker.

Nordvesteggen på Høgdebrotet går ned nord for Høgdebrotets nordvestre fortopp. Bare nedre 40m er klatring. Se første illustrasjon. Ved nedgang følges rød normalrute ned til den utmerkete rapellblokka i resessen, og 10m rapell bringer en ned til øverst på rampen. Ved klatring opp kan østkanten (gul rute) velges, med klatrepassasje opp dieder med toppstablete små blokker 4(+). Gammel normalrute er rødmerket med hvitt alterntiv fra toppen av rampen. Klatringen er mest i fast fjell. Toppen av hammeren er enkel, men her er det utsatt for vannsig, og hele ruta er svært bevokst med svartlav.

Søreggen på Eggen / Eggi er enkel klyving. Se illustrasjon nr.2 For toppsamlere er det å bemerke at Sørtoppen på Eggen/Eggi er den høyeste toppen med nivellert høyde til 2045m, mot Nordtoppens gamle oppgitte høyde på 2041m. Mere om detaljene kan finnes på peakbook@org under topper/Eggen (Eggi).

Nordvesthammerem Høgdebrotet

Nordvesthammerem Høgdebrotet

 

Eggen / Eggi fra sør

Eggen / Eggi fra sør