Er dette deg?

Bildet heter «Fattig klatrer som drømmer om tur han ikke har råd til å dra på». Føler du deg truffet? Søk i så fall om midler fra Norsk Tindeklubs alpinklatrefond! Bildet er generert av ChatGPT-4.

Fondet er opprettet for å fremme alle former for alpinklatring i god stil etter norske tradisjoner. Årets midler kan fordeles til en eller flere kvalifiserte søkere. Normalt vil førstebestigninger og turer utenfor allfarvei prioriteres og som i fjor oppfordres det til å søke om støtte også til kortreiste prosjekter.

Send en kort beskrivelse av hvem dere er, hvor turen går, klatremål og budsjett. Søknadsfrist er 1. mai. Søknader som mottas senere vil vurderes fortløpende dersom det er midler igjen. Mottar du støtte vil vi be om noen bilder, turrapport og helst en historie til neste års tidsskrift slik at turen kan komme alle klubens medlemmer til gode.

Søknad sendes til sekretar@ntk.no

ChatGPT-4, «Fattig klatrer som drømmer om tur han ikke har råd til å dra på«, 2024.