For opptagelse som ordinært medlem av klubben, kreves at søkeren representerer god tindesport, har flere års erfaring og er kvalifisert til å lede betryggende under vanskeligere klatring i fjellet.

Hvorfor bli medlem i Norsk Tindeklub?

Som medlem i NTK blir du del i en lang klatretradisjon i Norge og en medlemsmasse med betydelig erfaring og kompetanse. Et medlemskap i NTK innebærer en rekke goder.

NTK har tre hytter forbeholdt medlemmer, med en unik plassering i sentrale klatreområder: Skagadalen i Hurrungane, Giklingdalen i Innderdalen og Vengedalen i Romsdal.

Klubben har et alpinklatrefond som yter økonomisk støtte til medlemmenes ekspedisjoner.

Alle medlemmer av klubben er dekket av en redningsforsikring for klatring i utlandet.

Klubben låner også ut satelittelefoner og høydemedisinsk utstyr.

Klubben er i besittelse av en stor mengde historisk materiale klenodier, bøker og filmer. Alle medlemmer får Tidsskrift for Norsk Alpinklatring tilsendt årlig. Tidsskriftet er trykt i et begrenset opplag. NTK gir også ut Norsk Fjellport.

NTK er en ressurssterk klubb som bidrar og samarbeider på flere områder. Vi utarbeider førerverk og samarbeider om sikkerhetsopplegg og standarder for kvalitetssikring av fjellsportarrangører.

NTK er medlem den norske representanten i den internasjonale organisasjonen UIAA. Et medlemskap i klubben gir mulighet for aktiv deltakelse i klubbens arbeid.

Hvordan bli medlem?

NTK ønsker å samle folk som driver med klatring og fjellsport. Vi ønsker at NTK skal være et møtested for folk med genuin interesse for fjellsport og som vil å bidra til å videreføre den alpine kulturen som Norsk Tindeklub står for.

For å bli medlem av NTK må du ha drevet med klatring i noen år. Du må være kapabel til selv å lede ruter i fjellet under varierende forhold. For å søke om medlemskap på du sende inn en skriftlig søknad.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal gjenspeile søkerens klatreerfaring og interesse for tindesport. Den må inneholde litt om søkeren selv, personalia (navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato og et bilde (uten solbriller)) samt motivasjon for opptak i NTK.

Det skal også legges ved en liste på et utvalg av 15 bestigninger som er relevante. Det vil si naturlig sikret klatring over flere taulengder, sommer som vinter. Det legges vekt på bestigninger i fjellet.

Styret ønsker at en slik liste inneholder:

  • Navn på klatreruta
  • Fjell/område
  • Klatrepartner(e)
  • Vekselledet eller klatret på annen måte
  • Lengde på rute
  • Grad på rute
  • Når på året
  • I hvilket år ruta ble klatret
  • Evt. spesielle forhold under bestigningen

Søknaden sendes som ett samlet dokument på e-post til sekretar@ntk.no

Vurdering av søknaden

Styret avgjør søknad om medlemskap basert på en helhetsvurdering. Det legges vekt på at søkeren representerer god tindesport, har flere års erfaring og kan lede betryggende under varierende forhold. Erfaring fra nedkjøringer og bestigninger på ski, tinderangling og bestigninger av fjell i utlandet kan kompensere for volumet på klatreerfaring.

Styret treffer avgjørelse om opptak ved vanlig flertallsvedtak. Nye medlemmers bestigningsliste kan gjøres tilgjengelig ved forespørsel på generalforsamlingen. Blir søknaden avslått av styret kan søkeren selv kreve at den endelige avgjørelsen legges til generalforsamlingen.

Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med en av oss i styret.

Medlemskontigenten er på 485 kroner og engangs innmeldingsavgift på 485 kroner.