Verdinotat Norsk Tindeklub

Vi nedfelte en etikkomité rett før sommeren der hensikten med denne komiteen er å jobbe videre med etikkspørsmål i klubben.
Komiteen bestemte at det var hensiktsmessig å skrive et verdinotat som reflekterer verdiene til NTK. Dette notatet kan vi vise til dersom det oppstår enkeltsaker, og generelt formidle hva klubben står for.
Verdinotat Norsk Tindeklub
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke enkel HTML kode. Din e-postadresse vil ikke bli publisert.