Fond og utmerkelser

NTK har en rekke muligheter for å gi støtte til forskjellige mottakere (klatrere). Våres fremste kanal for dette er de forskjellige fond NTK besitter og det nystiftede Norsk Tindeklubs Alpinpris, som vil deles ut før første gang i 2011.

alpinprisplakat10jpeg_470px

Norsk Tindeklubs Alpinpris

Prisen tildeles etter en helhetsvurdering som bygger på grunnleggende etiske verdier som kommer til uttrykk i Norsk Tindeklubs formålsparagraf. Prisen skal bidra til å synliggjøre og fremme dedikert alpin klatring på høyt nivå i Norge.

Prisen deles ut av en jury som utpekes av styret i NTK. Bestigninger som kommer i betraktning må være foretatt i Norge og enhver står fritt til å nominere Norske og utenlandske klatrere gjennom å sende en e-post til styret@ntk.no.

Frist for nominasjon er 3. januar det året prisen deles ut.

trango_normal-1-3

Hans Christian og Finns Minnefond

Hans Christian og Finns Minnefond har som formål å støtte små og mellomstore norske klatreekspedisjoner. Fondets grunnkapital kommer fra Stein P. Aasheim’s bok om Trango ekspedisjonen («Trango – triumf og tragedie»).

Søknadsfrist: 1. januar hvert år

amadablam

Ekspedisjonsfondet

Ekspedisjonsfondets formål er å gi bidrag til deltakere i små og mellomstore ekspedisjoner som klatrermessig antas å være av spesiell interesse, herunder av betydning for klatremiljøet i Norge.

Søknadsfrist: 1. januar hvert år

K5iSo_ML8ftbKKjjjXGlng6RNviDuOH-vo4Cp0dHdhkA

Redningsfondet

Fondets kapital skal være urørlig, men avkastningen skal anvendes til dekning av personlige utgifter som medlemmer av Norsk Tindeklub måtte bli påført i forbindelse med redningsaksjoner.

P1000353

Hyttefondet

Fondets kapital skal være urørlig og avkastningen skal anvendes til vedlikehold, utstyr og unntagelsesvis til drifts av Norsk Tindeklubs hytter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone