Norsk Tindeklub i Dagens Næringsliv D2

Med langsomme bevegelser legger Tor Nedkvitne flaggvimpelen i fanget og folder den ut. Han sitter dypt inne i Skagadalen, i selve hjertet av Vest-Jotunheimen. Tusen meter over ham troner Store Skagastølstind, selve arnestedet til Norsk Tindeklub.

Artikkelen tar for seg klubben og dens historie, med fine bilder fra Skagadalshytta og fjellene rundt.

Om du ikke har papirutgaven, kan du lese artikkelen her

Legg igjen en kommentar