Støtte og utmerkelser

NTK har en rekke muligheter for å gi støtte til forskjellige mottakere (klatrere). Våres fremste kanal for dette er de forskjellige fond NTK besitter og det nystiftede Norsk Tindeklubs Alpinpris, som vil deles ut før første gang i 2011.

Utmerkelser:

Norsk Tindeklubs Alpinpris

Prisen tildeles etter en helhetsvurdering som bygger på grunnleggende etiske verdier som kommer til uttrykk i Norsk Tindeklubs formålsparagraf. Prisen skal bidra til å synliggjøre og fremme dedikert alpin klatring på høyt nivå i Norge.

Prisen deles ut av en jury som utpekes av styret i NTK. Bestigninger som kommer i betraktning må være foretatt i Norge og enhver står fritt til å nominere Norske og utenlandske klatrere gjennom å sende en e-post til styret@ntk.no. Frist for nominasjon er 3. januar det året prisen deles ut.

For 2011 prisen så må bestigningen være utført i Norge mellom 01.01.2009 til og med 31.12.2010. Nominasjonen må være sendt 03.01.2011. Prisen deles ut lørdag 5. mars i Lofoten under NTK's alpine vinterklatresamling, og 1. premien er på 66 666 NOK, 2. premien er på 22 222 NOK og 3. premien er på 11 111 NOK. Samme dag deles og støtten fra Ekspedisjon- og Minne-fondet ut (søknadsfrist 01.01.2011). Informasjon, English: Information and poster

Fond:

Hans Christian og Finns Minnefond

 

Hans Christian og Finns Minnefond har som formål å støtte små og mellomstore norske klatreekspedisjoner. Fondets grunnkapital kommer fra Stein P. Aasheim's bok om Trango ekspedisjonen ("Trango - triumf og tragedie").

Søknadsfrist: 1. januar hvert år

 

Ekspedisjonsfondet 

Ekspedisjonsfondets formål er å gi bidrag til deltakere i små og mellomstore ekspedisjoner som klatrermessig antas å være av spesiell interesse, herunder av betydning for klatremiljøet i Norge. 

Søknadsfrist: 1. januar hvert år

Redningsfondet 

Fondets kapital skal være urørlig, men avkastningen skal anvendes til dekning av personlige utgifter som medlemmer av Norsk Tindeklub måtte bli påført i forbindelse med redningsaksjoner. 

Hyttefondet

Fondets kapital skal være urørlig og avkastningen skal anvendes til vedlikehold, utstyr og unntagelsesvis til drifts av Norsk Tindeklubs hytter.

Andreas Klarström har sterke innvendninger mot at Tingeling skall premieres
Tindeklubens støttemidler for klatring i 2011 ble delt ut under vinterklatresamlingen i Lofoten.
NTKs alpinpris 2011 ble utdelt til Sindre og Ole Johan Sæther under vinterklatresamlingen i Lofoten for deres fribestigningen av Arch Wall i Trollveggen. Kriteriet var at bestigningen fant sted i 2009 og 2010, i Norge, og i tråd med NTKs etikk og ønske om å verdsette dedikert alpinklatring på det høyeste nivå.
Prisen tildeles før første gang under NTK's vinterklatresamling i Lofoten 27.02 - 06.03 2011. Første premien er på 66 666 NOK. Send nominasjoner til styret@ntk.no før 04.01.2011. Sterk og upartisk jury vil utnevnes av styret i NTK.