Førstebestigning

Rute: 
Deltakere: 
Thomas Meling, Magnus Eriksson, Joel Frans
Dato: 
03.03.2012

Added

Navn: 
marten blixt