Om NTK

Norsk Tindeklub ble stiftet i 1908 og er landets mest tradisjonsrike tindeklubb. Klubbens formål er å representere god tindesport og virke for en riktig utvikling av denne, fremme mest mulig sporløs ferdsel i naturen og ivareta medlemmenes interesser.

NTK ønsker å få flere nye medlemmer med erfaring og kompetanse innen alpin- og tindesport. NTK ønsker å videreføre tradisjonen og bidra som en pådriver og deltager i debatten innen fjellsportmiljøet i Norge, samt å bruke ressurser på fellesoppgaver for fjellsportmiljøet.

NTK er en ressurssterk klubb som bidrar og samarbeider på de fleste områder. Vi utarbeider førerverk og samarbeider om sikkerhetsopplegg og standarder for kvalitetssikring av fjellsportarrangører. Klubben har to fond som yter økonomisk støtte til medlemmenes ekspedisjoner. Vi låner ut medisinsk og redningsutstyr. Vi publiserer også Norsk Fjellsport, bøkene som etterhvert er blitt attraktive samlerobjekter. Klubben eier tre hytter sentralt plassert i norske fjellsportsområder

NTK har ved inngangen til sitt 100-års jubileum i 2008 ca 470 medlemmer.

NTK er det norske medlemmet av UIAA. (International mountaineering and climbing federation).

NTKs aktivitet og virksomhet består av blant annet:

  • Vedlikehold og utleie av hyttene til klubbens medlemmer.
  • Utgivelse og oppdatering av klatreførere for Jotunheimen og Innerdalen, samt støtte til utvikling, oppdatering og utgivelse av klatreførere for andre fjellsportsområder i Norge.
  • Utdeling av ekspedisjonsstøtte fra klubbens fond.
  • Utlån av medisinsk materiell, storveggsutstyr og satellittelefon til ekspedisjoner.
  • Utgivelse av bokserien Norsk Fjellsport og Tidsskrift for Norsk Alpinklatring (fra 2008)
  • Samarbeid om utvikling av sikkerhetsopplegg og standarder for kvalitetssikring av arrangører av fjellsportsaktiviteter.