Nyheter

Nyheter fra Norsk Tindeklub

Vi samler nå inn stoff til Tidsskriftet som utgis neste år. Dersom du har tips til relevant stoff eller ønsker å bidra, så ta kontakt med Kjetil Grimsæth på kjetil.grimsath@ntk.no.
Bohuslänsamlinga ble gjennomført i helga med noe vekslende vær, men med god stemning.
Det var i siste nummer av D2 en artikkel om NTK.
Det er nå bare noen dager til Bohuslänsamlingen og vi kommer her med siste info.
Det er nå bare noen dager til Bohuslänsamlingen og vi kommer her med siste info.
Det er nå 50 år siden den Norske Tirich Mir-ekspedisjonen.
Geir Grimeland, mangeårig NTK-medlem, har skrevet en ny bok om kameratredning. Dette er nyttig lesing som de fleste bør oppdatere seg på.
Det er bare korte to uker til Bohuslänsamlingen. Det blir felles middag på lørdag. Middagen blir på Villa Bro, ikke langt fra Häller. Pris pr. person er 275 (buffet). Det er viktig at vi får påmelding til middagen innen fredag denne uken (15.08), slik at vertskapet på Villa Bro får gjort innkjøp.
Det er bare korte to uker til Bohuslänsamlingen. Det blir felles middag på lørdag. Middagen blir på Villa Bro, ikke langt fra Häller. Pris pr. person er 275 (buffet). Det er viktig at vi får påmelding til middagen innen fredag denne uken (15.08), slik at vertskapet på Villa Bro får gjort innkjøp.
Den nye, oppdaterte klatreføreren for Jotunheimen kommer ut i andre halvdel av August.