Om Norsk Tindeklub

Norsk Tindeklub ble stiftet i 1908 og er landets mest tradisjonsrike tindeklubb. Klubbens formål er å representere god tindesport og virke for en riktig utvikling av denne, fremme mest mulig sporløs ferdsel i naturen og ivareta medlemmenes interesser. 

Siste nyheter

Bohuslänsamlinga ble gjennomført i helga med noe vekslende vær, men med god stemning.
Det var i siste nummer av D2 en artikkel om NTK.
Det er nå bare noen dager til Bohuslänsamlingen og vi kommer her med siste info.
Det er nå bare noen dager til Bohuslänsamlingen og vi kommer her med siste info.
Det er nå 50 år siden den Norske Tirich Mir-ekspedisjonen.