NTKs alpinpris 2011

NTKs alpinpris 2011 ble utdelt til Sindre og Ole Johan Sæther under vinterklatresamlingen i Lofoten for deres fribestigningen av Arch Wall i Trollveggen. Kriteriet var at bestigningen fant sted i 2009 og 2010, i Norge, og i tråd med NTKs etikk og ønske om å verdsette dedikert alpinklatring på det høyeste nivå.

Juryen vurderte dette ut fra klatrestil og vanskelighetsgrad. Med klatrestil premieres førstebestigninger, friklatring, naturlige sikringer, og lett alpinstil. I tillegg til absolutt vanskelighetsgrad vurderes også veggens seriøsitet, forhold. I tillegg kommer det noe mer udefinerbare forholdet med stilen på linjen.

Juryen var enstemmig i sin vurdering at Sindre Sæthers fribestigning av Arch Wall var den bestigningen som klart toppet disse kriteriene, tiltross for flere andre imponerende bestigninger. Det er en lang og imponerende rute i en løs nordvegg med vekslende forhold, vanskelig klatring, krevende å sikre, og som ble gått i god stil med lite innøving og i ett støt. Selv om det andre steder i verden er gått hardere friruter isolert sett, så er summen av alle disse forholdene med på å gjøre denne bestigningen til en av de mer minneverdige det siste tiåret.

To andre priser ble også utdelt: Hansjörg Auer og Mye Mayr for sin førstebestigning av friruten Tingeling på Blåmannen sist sommer, og Bjørn Eivind Årtun og Stein-Ivar Gravdals rute Strandhogg opp fronten av Kjerag i 2009.